Placówki żywienia zbiorowego

Proponuję Państwu współpracę w zakresie :
  • Analizy dotychczasowych jadłospisów i ich modyfikacje
  • Tworzenie jadłospisów w systemie dekadowym
  • Doradztwo żywieniowe
  • Warsztaty i szkolenia dla pracowników