WIZYTA W GABINECIE

JAK WYGLĄDA WIZYTA

Przed pierwszą wizyta proszę przygotować i zabrać na spotkanie :

 • Dzienniczek żywieniowy, który można pobrać tutaj, proszę o jego rzetelne wypełnienie ! Jeśli z jakichkolwiek powodów nie mogą Państwo wydrukować formularza proszę zapisywać spożyte produkty na zwykłej kartce według wskazówek zawartych w dzienniczku żywieniowym
 • Listę przyjmowanych leków i suplementów diety
 • Wyniki aktualnych badań laboratoryjnych : morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza na czczo, lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), kwas moczowy, żelazo, TSH, kreatynina, Aspat, Alat i inne, które posiadasz
 • Przestrzegać zaleceń przed badaniem analizatorem składu ciała,  są one dostępne tutaj
PIERWSZA WIZYTA
 • Trwa około godziny
 • Wypełniamy ankietę żywieniową, która pozwoli mi poznać Państwa upodobania żywieniowe i możliwości kulinarne
 • Dokonuję pomiarów antropometrycznych – obwód talii, bioder, uda, obwód ramienia, brzucha
 • Wykonuję analizę składu ciała na analizatorze Tanita z wydrukiem wyniku i omówieniem
 • Wstępnie omawiamy dotychczasowy sposób żywienia
 • Określamy cel leczenia dietetycznego
 • Proponuję wskazówki „od dzisiaj” by jak najszybciej wpłynąć na stan zdrowia
 • Ustalamy harmonogram wizyt kontrolnych, najczęściej co 2-3 tygodnie

Na podstawie zebranych informacji, badań, stanu zdrowia, upodobań i zdolności kulinarnych proponuję Państwu wybór – przygotowanie ogólnej, obszernej porady żywieniowej ze szczegółowymi wskazówkami i przykładami posiłków lub indywidualny jadłospis przygotowany na 7,14 dni lub miesiąc.

Proponowane jadłospisy wymagają indywidualnego spojrzenia na pacjenta i rzetelnej analizy, dlatego też przygotowuję je dla Państwa w terminie 6-10 dni, do odbioru w gabinecie lub przesłane e-mailowo.

WIZYTA KONTROLNA
 • Trwa do 30 minut
 • Analizujemy i omawiamy postępy dietoterapii
 • Wprowadzamy ewentualne modyfikacje zaleceń żywieniowych
 • Wykonuję kontrolną analizę składu ciała na analizatorze BIA